Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Kalendarium

1928: Uchwała Rady Miejskiej o wybudowaniu przy ul. Głowaczowskiej 7-klasowej Publicznej Szkoły Męskiej. Poświęcenie kamienia węgielnego.

1931: Rozpoczęcie nauki w budynku szkoły

1936: Wykonanie elewacji budynku

1937: Poświęcenie szkoły

1938: Uchwała Rady Pedagogicznej o zadrzewieniu placu szkolnego

1949: Umieszczenie Liceum Pedagogicznego w budynku szkoły. Dobudowanie 3-go piętra i przemianowanie Szkoły Podstawowej na Szkołę Ćwiczeń

1959: Rozwiązanie Liceum Pedagogicznego. Przywrócenie szkole poprzedniej nazwy

1962: Wybudowanie sali gimnastycznej

1974: Modernizacja szkoły

1993: Dobudowanie do gmachu szkoły nowych pomieszczeń na szatnie i łazienki

1995: Uroczyste przekazanie szkole sztandaru

1999: Powstanie w budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 2

2001: Zakończenie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

2006: Nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 2 imienia Króla Zygmunta Starego

2017: Wznowienie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego