Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Monika Lis-Seremak - Przewodnicząca
Ewa Gołębiowska- Zastępca Przewodniczącego
Dorota Jankowska- Skarbnik
Monika Krawczyk- Sekretarz

Kwota dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców została ustalona na 40 zł od rodziny.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach
ul. Głowaczowska 33
Bank PEKAO S.A.
06 1240 58621111001077602867