Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Procedury bezpieczeństwa i deklaracja uczęszczania na konsultacje

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz o wydrukowanie deklaracji uczęszczania na konsultacje.

Procedury bezpieczeństwa -COVID19


Deklaracja uczęszczania uczennicy/ucznia
wszystkich klas do szkoły na konsultacje w okresie pandemii COVID-19-kliknij-pobierzProcedurabezpieczenstwaCOVIDCzytaj więcej

Komunikat- informacja dla rodziców

INFORMUJĘ RODZICÓW:
1. ZAJĘCIA SPECJALNE
     Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
Proszę rodziców, aby od dnia 18 maja do 20 maja 2020 roku zgłaszali chęć zorganizowania zajęć tego typu. Po zgłoszeniu dziecka szkoła dokona opracowania procedur, harmonogramu spotkań oraz wystąpi do organu prowadzącego o zgodę na prowadzenie zajęć.
• Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez e-dziennik wychowawcy klasy.
2. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III
Od 25 maja 2020 roku istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo -wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
• Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez e- dziennik wychowawcy klasy.
3. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.
• Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez e- dziennik wychowawcy klasy.
4. KONSULTACJE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS
Od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
• Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez e- dziennik wychowawcy klasy.
                                                                                                                    Dyrektor SzkołyCzytaj więcej