Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021! To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021! To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021!Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!
Udział w NSP 2021 jest Twoim obowiązkiem i należy go jak najszybciej wypełnić. Warto to zrobić przez Internet - jeśli skorzystasz z samopisu internetowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl/, uzyskasz prawo do udziału w Loterii NSP 2021.
Zgłoszenia tylko do 7 lipca!
Czytaj więcej

Rachmistrzowie ruszają w teren

Pakiet 9- Rachmistrzowie ruszają w teren
Rachmistrzowie ruszają w teren!
Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.
Czytaj więcej

GAZ-SYSTEM DLA EDUKACJI W GMINIE KOZIENICE

zd1

Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł w ramach II edycji Programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie edukacji uczniów w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu w celu doposażenia klasopracowni szkolnych oraz sprzętu IT do nauki zdalnej, jak również na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów. Do PSP nr 2 w Kozienicach przekazanych zostanie 11 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. Dodatkowo, uczniowie wszystkich klas tej placówki będą mieli szansę uczestniczyć w warsztatach poświęconych zwalczaniu negatywnych skutków izolacji w okresie pandemii COVID-19. Kluczowe zagadnienia w ramach spotkań z psychologiem to: zwiększenie integracji uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej, ponowne przystosowanie się do nauki stacjonarnej czy wpływ mediów elektronicznych na zdrowie ucznia.

Czytaj więcej

„Nie bój się spisu, bądź na TAK!”

„Nie bój się spisu, bądź na TAK!”Pakiet 8 - nie boj sie spisuCzytaj więcej

„Dzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz to rachmistrz spisowy!”

Dzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz to rachmistrz spisowy!”Pakiet 8 - odbierz to rachmistrzCzytaj więcej

Półkolonie letnie w naszej szkole

szkola2021

Dyrekcja Publicznej Szkoły Nr 2 w Kozienicach uprzejmie informuje, że w dniach 12.07.2021-23.07.07.2021 odbędzie turnus półkolonii letnich organizowanych przez naszą szkołę.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie od 07.06-11.06.2021.
Odpłatność od uczestnika wynosi 200 zł za 10-cio dniowy turnus, zgodnie z rozporządzeniem Burmistrza Miasta Kozienice Nr 119/2021 Kozienice z dnia 26 maja 2021.

Termin półkolonii: 12 lipca 2021- 23 lipca 2021.

Opłata od uczestnika powinna być wniesiona na konto Publicznej Szkoły Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach ul. Głowaczowska 33, 26-900 Kozienicach.

Nr rachunku: 77 1240 5862 1111 0010 9578 3366

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka.

Wpłaty od uczestników półkolonii należy wnieść w terminie od 01.07.2021 – 08.07.2021.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy przyjętych na półkolonie.

Miejsce półkolonii:
– ul. Głowaczowska 33, 26-900 Kozienice – telefon do kontaktu: 48 614-22-30.

Rekrutacja: – zapisanie dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/ polega na:
wypełnieniu wniosku,
wypełnieniu karty zapisu,
złożenie oświadczenia o  drodze dziecka na półkolonię,
– wiek dziecka – od 6 do 12 lat, – uczniowie ze wzorowym, bardzo dobrym lub dobrym zachowaniem, – uiszczenie opłaty – 200 zł dla dzieci z terenu Gminy.